Projektová dokumentace

Co obsahuje projekt?


Projektová dokumentace pro stavební povolení obsahuje:

 • A.     Průvodní zpráva
 • B.     Souhrnná technická zpráva
 • C.     Situační výkresy
 1. Situační výkres širších vztahů 
 2. Celkový situační výkres 
 3. Koordinační situační výkres 
 4. Katastrální situační výkres  
 • D.    Výkresová dokumentace
 1. Technická zpráva
 2. Půdorysy (základy, přízemí, patro, krov, střecha)
 3. Řezy (příčný, podélný)
 4. Pohledy
 5. Zdravotechnika (vodovod, kanalizace)
 6. Vzduchotechnika
 7. Vytápění
 8. Elektroinstalace
 9. Statický výpočet

Výkresy v části D. Výkresová dokumentace jsou v měřítku 1:100. Nejedná se tedy o prováděcí projekt, ale pouze o projekt pro stavební povolení.


Pokud se rozhodnete stavět přímo s námi, projekt pro Vás bude zdarma


Co ještě pro Vás můžeme zajistit?

 • Průkaz energetické náročnosti budov
 • Požární zprávu
 • Radonový průzkum
 • Pedologický průzkum
 • Vykácení stromů a keřů na vašem pozemku